7 comentarios el “VÍCTOR TROCHI Restaurant . (Palafolls.Barcelona)

  1. El teu comentari complementa la meva experiència amb el menú de migdia: cuina eclèctica que amaga, però, petites joies, com els fideus xinesos que expliques. Vull resaltar una carta de vins sorprenent per la multitud de possibilitats que ofereix a preus molt ajustats, acabant per definir per al restaurant una oferta en conjunt molt atractiva. Amb una bona ampolla de les que es troben màxim a 25 euros, s’aconsegueix per 2 persones un àpat molt satisfactori a 35 per cap. Felicitats a Natàlia, que d’altra banda ocupa un càrrec a la nova directiva de l’As. Cat. de Sumillers, per una tasca que ha exigit molta sensibilitat i dedicació.

  2. La primera vez que probe la cocina de Trochi en Les Magnolies me sorprendió y me gustó. Luego, resultados irregulares. Me pareció que tiene sus ideas y no escucha demasiado. El plato de tomates diferentes me recuerda al porbado en Els Casals que era espectacular (los diferentes tipos de tomates estaban enteros, no cortados como aquí).
    Espero poder ir pronto.

    • Sí en el Casals también se exponen las variedades de tomates distintas que producen. Prefiero que se piense un plato de tomate con un hilo conductor “culinario”. Más que exponer un catálogo.

Deja un comentario